Pravila

Prava i obveze članova su:
- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima radi kojih je Klub osnovan,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba,
- čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Svi članovi Kluba su ravnopravni i pripadaju im jednaka prava i obveze.

Članovi sudjeluju kod svih manifestacija Kluba, rabe ista prava i pogodnosti koja će im Klub eventualno pružati, prisustvuju Skupštinama Kluba gdje mogu stavljati prijedloge i upute.

Pravo glasovanja na skupštinama imaju svi članovi Kluba.

Članstvo u Klubu prestaje:
- smrću člana,
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem

Dragovoljnim istupom se smatra i kad član kroz vrijeme od jedne godine ne plati članarinu, a o tome je pisano opomenut.

Upravni odbor može isključiti svakog člana koji grubo i namjerno radi protiv interesa Kluba, te povrijedi društvena pravila, izgubi građansku čast uslijed počinjenog nečasnog čina i sl.

Isključeni član ima pravo prigovora skupštini Kluba čija je odluka o isključenju konačna.

PRISTUPNICU možete preuzeti ovdje.