Josip Jelačić

Ban Josip JelačićJosip Jelačić (Petrovaradin, 1801. – Zagreb, 1859.), visoki krajiški časnik, zapovjednik Prve banske pukovnije u Glini, sudionik hrvatskoga preporodnog pokreta, hrvatski ban (1848-1859.), podmaršal i zapovjednik Banske Hrvatske i Hrvatsko- slavonske vojne krajine. U revolucionarnom gibanju g. 1848. zagovarao je reorganizaciju Habsburške Monarhije i ravnopravnost svih njezinih naroda. Te je godine pod njegovim vodstvom hrvatski narod- u obrani svojih nacionalnih prava protiv mađarske hegemonije- nastupio, nakon dugo vremena, kao samosvjestan narod i kao međunarodni čimbenik. Kao vojnik i državnik Jelačić je učinio sve što je bio u njegovoj moći ne samo za Hrvate nego i za druge slavenske narode u Monarhiji. Upravo njegovim zalaganjem u Hrvatskoj su uspostavljeni politički, kulturni, crkveni i gospodarski odnosi koji su u drugoj polovini 19. stoljeća poslužili kao osnova za razvitak hrvatske moderne nacije.