Vinko Morović

Vinko Morović
Rođen je u Zaprešiću 03.03.1950. godine. Hrvatske je nacionalnosti. Osnovnu školu završava u Zaprešiću, a srednjoškolsko obrazovanje u Zagrebu i Splitu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1976. godine, a zvanje magistra znanosti iz društvenih, humanističkih i teoloških oblasti, područje ekonomije stekao je 1994. godine na Sveučilištu u Rijeci s temom “Marketing, strategija i planiranje u turističkom gospodarstvu“.

U profesionalnoj karijeri obavljao je sljedeće poslove:
- U oblasti industrije – od 1978. do 1985. – voditelj ekonomskog sektora i direktor proizvodnje Industrije keramičkih pločica u Zaprešiću.
- U vanjskoj trgovini – od 1985. god. do 1996. god. – direktor trgovinske kuće “Radcommercce“ u Zagrebu.
- U oblasti lokalne samouprave – od 1995. do 2006. – gradonačelnik grada Zaprešića, a nadalje član Gradskog poglavarstva.
U časopisu “EKONOMIJA/ECONOMICS“ god. IX br. 4. 2002. god.objavljuje rad na temu “Fiskalni odnosi centralne i lokalnih vlasti“.
Kao predavač sudjelovao je na Znanstvenom skupu EKONOMSKA POLITIKA u listopadu 2002. god. u Zagrebu.
Aktivno je sudjelovao na izradi Programa Visoke škole za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću, kao predsjednik Inicijativnog odbora i suradnik na Programu.
Predsjednik je Upravnog vijeća Visoke škole za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić“ i profesor na školi iz predmeta Kultura i turizam.
Aktivan je u političkom, društvenom, kulturnom i športskom životu grada Zaprešića.